Polonia

Notizie - Appuntamenti - Eventi

  • R. Zille

    Polska Wspólnota Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego „Spigolatrici della Chiesa” (Zbierające kłosy Kościoła), z głębokim bólem informuje, że 6 marca 2020 roku w wieku 79 lat w Pordenone zmarła R. Zille. Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.30 w parafii rodzinnej Zmarłej. Natomiast w Polsce Msza św. żałobna za śp. Renatę odprawiona zostanie przez Ks. bpa Mieczysława Cisło w Archikatedrze Lubelskiej we wtorek 10 marca o godz. 19.00. Renta Zille w latach 1986 – 2006 zainicjowała powstanie w naszym kraju polskiej wspólnoty Instytutu, którego charyzmatem jest wynagradzanie zniewag Jezusowi Eucharystycznemu miłością większą i powierzanie się Maryi, Matce Bożej Ufności. Była niewątpliwie osobą charyzmatyczną, która potrafiła rozpalić w wielu młodych dziewczętach, zwłaszcza studentkach…

  • Appuntamento Istituto Luglio 2019 Lippiano

    Dalla Polonia/Z Polski Kolejnym ważnym wydarzeniem w Instytucie jest spotkanie nowej Rady Instytutu z odpowiedzialnymi w regionach w lipcu w Lippiano (od 24 do 28). Wszystkie jesteśmy zaproszone do modlitwy …