Powitanie

 

“Powołanie jest zawsze wydarzeniem nadprzyrodzonym, powiedziałabym wyjątkowym,

pomimo tego, że rozwija się pośród zwyczajnych wydarzeń naszego życia….

Spigolatrici dellaChiesa powstały, aby zrealizować powołanie do miłości Boga i braci…

na miarę potrzeb czasów….

Kościół przyjął nas i …. dał nam głębokie życie duchowe

i zapał misyjny…

I my wszystkie razem przeszłyśmy drogę…”

(Pia Tavernelli, 1970)