Utilizziamo cookie tecnici per garantire la migliore esperienza di navigazione sul nostro sito.

Aħna sekulari kkonsagrati niddedikaw ħajjitna kollha għal Alla fi spirtu ta’Riparazzjoni.
Ngħixu il-konsagrazzjoni sħiħa tagħna ‘l Alla b’faqar, kastità u ubbidjenza, fis-servizz ta’ kuljum lill-persuni li aħna niltaqgħu magħhom fid-diversi realtajiet soċjali u ekkleżjali.
Ngħixu f’kundizzjonijiet komuni tal-ħajja, mingħajr ebda sinjali li jiddistingwuna minn oħrajn, naqsmu l-ħajja komuni tal-persuni fl-ambjent fejn inkunu.