Jeśli szukasz

“Panie, co chcesz, abym uczynił?”

Jest to pytanie, które w pewnym momencie swojego życia stawia każdy człowiek.

Poszukiwanie odpowiedzi jest doświadczeniem czasami prostym, a czasami skomplikowanym.

Jest czas rozeznawania: droga do przebycia w wolności, prawdzie, cierpliwości i pokorze.

• Jeśli czujesz, że jesteś w tym momencie życia
• Jeśli uważasz, ze świeckość konsekrowana może nadać sens twojemu życiu

Instytut Świecki Spigolatrici della Chiesa może pomóc ci, proponując kilka spotkań służących refleksji i rozeznaniu.

Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z nami …

Siedziba Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa
w Italii: via Magnolfi, 73 – Prato
Telefono: +39 347 4611557
W Polsce: ul. Podwale 3 ; 20-117 Lublin
Telefon: +48815323235