Polonia

Notizie - Appuntamenti - Eventi

 • Assemblea 2023

  Dal 29 luglio al 2 agosto 2023 si è svolta a Santa Maria degli Angeli (PG) l’Assemblea 2023 delle Spigolatrici della Chiesa dal titolo “Testimoni di speranza”. Alla presenza di una trentina di delegate dell’Istituto e degli assistenti della zona Italia, Malta, Polonia e della comunità del Brasile è stato fatto il punto sulla vita dell’Istituto, sono state presentate delle mozioni per chiarire alcuni punti delle Costituzioni e, infine, si è proceduto alle votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio. Quest’ultimo ha visto la riconferma della Responsabile (polacca) e di due Consigliere (una italiana e una maltese). A loro si sono aggiunte due nuove entrate: una dalla zona italiana e una…

 • Praca: Pasja dla świata i ludzkości

  W dniach 1-7 sierpnia w Dobbiaco – w „Casa per ferie Europa” odbyła się konferencja „PRACA: PASJA DLA ŚWIATA I LUDZKOŚCI”. Zorganizowała ją Rada Instytutu, wzięło w niej udział dwadzieścia osób oraz wiele innych łączących się online z Brazylii, Indii, Malty i Polski. Profesor Roberto Rossini (krajowy prezes ACLI) zaproponował refleksję na temat relacji między pracą a powołaniem: pierwsza służy realizacji osoby, która powinna wykorzystywać swoje talenty i dobrze wypełniać zadanie, do którego jest powołana, aby  przyczyniać się do przemiany świata. Po podkreśleniu, że „praca powinna przede wszystkim tworzyć ludzi, a dopiero potem rzeczy”, prelegent przedstawił inne spostrzeżenia na temat wpływu obecnej pandemii na świat pracy oraz nierówności występujących na…

 • R. Zille

  Polska Wspólnota Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego „Spigolatrici della Chiesa” (Zbierające kłosy Kościoła), z głębokim bólem informuje, że 6 marca 2020 roku w wieku 79 lat w Pordenone zmarła R. Zille. one Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.30 w parafii rodzinnej Zmarłej. Natomiast w Polsce Msza św. żałobna za śp. Renatę odprawiona zostanie przez Ks. bpa Mieczysława Cisło w Archikatedrze Lubelskiej we wtorek 10 marca o godz. 19.00. Renta Zille w latach 1986 – 2006 zainicjowała powstanie w naszym kraju polskiej wspólnoty Instytutu, którego charyzmatem jest wynagradzanie zniewag Jezusowi Eucharystycznemu miłością większą i powierzanie się Maryi, Matce Bożej Ufności. Była niewątpliwie osobą charyzmatyczną, która potrafiła rozpalić w wielu młodych dziewczętach, zwłaszcza…

 • Appuntamento Istituto Luglio 2019 Lippiano

  Dalla Polonia/Z Polski Kolejnym ważnym wydarzeniem w Instytucie jest spotkanie nowej Rady Instytutu z odpowiedzialnymi w regionach w lipcu w Lippiano (od 24 do 28). Wszystkie jesteśmy zaproszone do modlitwy … see this here