Appuntamento Istituto Luglio 2019 Lippiano

Dalla Polonia/Z Polski

Kolejnym ważnym wydarzeniem w Instytucie jest spotkanie nowej Rady Instytutu z odpowiedzialnymi w regionach w lipcu w Lippiano (od 24 do 28). Wszystkie jesteśmy zaproszone do modlitwy …

see this here