Witamy

 

“Powołanie jest zawsze wydarzeniem nadprzyrodzonym,

powiedziałabym wyjątkowym pomimo tego,

że realizuje się pośród zwyczajnych wydarzeń naszego życia …”

Spigolatrici della Chiesa powstały, aby realizować

powołanie do miłości Boga i braci …

zgodnie z wymogami czasu …

Kościół przyjął nas i … dał nam głębokie życie duchowe

i zapał apostolski …

Wszystkie razem wyruszyłyśmy w drogę”

(Pia Tavernelli, 1970 r.)