Gdzie jesteśmy

Należymy do wspólnoty Instytutu, która jest dla nas uprzywilejowanym miejscem formacji, szkołą uczenia się miłości, miejscem przebaczenia i radosnego świętowania. Jesteśmy zjednoczone w tym samym powołaniu, charyzmacie i misji apostolskiej, którą nam Pan powierzył.

Nasza międzynarodowa wspólnota składa się z 4 regionów:

Włochy (spigolatrici z Włoch, Szwajcarii i Brazylii); Indie; Malta; Polska.

Regiony zostały utworzone ze wspólnot, do których należą Spigolatrici mieszkające same, w rodzinie lub w grupie życia bratniego, zgodnie z tym jak przewiduje Kodeks Prawa Kanonicznego dla Instytutów Świeckich.

Spigolatrici z Polski tworzą region składający się z trzech wspólnot. Mieszkają na terenie 4 diecezji: lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej, siedleckiej i częstochowskiej.

JAK ŻYJEMY

Posługa władzy w Instytucie jest powierzona Odpowiedzialnej Instytutu i jej radzie, Odpowiedzialnym regionów i ich radom oraz odpowiedzialnym wspólnot.

Korzystamy także z posługi kapłańskiej asystenta centralnego dla całego Instytutu oraz asystentów dla poszczególnych regionów.

Droga formacji w naszym Instytucie składa się z 3 etapów: formacja wstępna (przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów; trwa przynajmniej 3 lata); włączenie czasowe (przygotowanie do włączenia definitywnego do Instytutu; trwa przynajmniej 5 lat); formacja permanentna.

Znaczącymi wydarzeniami na drodze naszej formacji są: spotkania przewidziane w rocznym programie formacji, miesięczne dni skupienia, roczne rekolekcje, odnawianie ślubów 8 grudnia, celebracja Święta Matki Bożej Ufności oraz rocznic związanych z historią Instytutu.

Każda z nas poszukuje własnego sposobu i rytmu modlitwy osobistej, aby jak najbardziej owocnie dochowywać wierności naszemu powołaniu. Wyraża się ona w następujących praktykach: codzienne uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa liturgii godzin, medytacja Słowa Bożego, adoracja eucharystyczna, modlitwa różańcowa oraz częste korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania wraz z towarzyszeniem lub kierownictwem duchowym.

Żyjemy naszą duchowością i misją w różnych środowiskach naszej pracy zawodowej, w działalności apostolskiej w swoim Kościele lokalnym, w spotkaniach z drugim człowiekiem, w rodzinie, we wspólnocie Instytutu …, wszędzie, w każdym miejscu, gdzie Bóg nas stawia. W zależności od naszych kompetencji zawodowych podejmujemy pracę w strukturach świeckich i kościelnych.

Nasze powołanie jest zawsze piękne, na różnych etapach naszego życia, bo jest z nami Pan Jezus, a z Nim droga jest pewna, z Nim możemy iść pod prąd nie ulegając kompromisom, stając się kobietami prawdziwie ewangelicznymi. Piękno naszego powołania jest w radykaliźmie naśladowania Jezusa i w spotkaniu się z człowiekiem, którego On stawia obok nas.

Naszą pasją jest żyć dla większej miłości w sercu świata. Jesteśmy kobietami w drodze, które pragną dostrzegać „w bruzdach swojego pola kłosy zapomniane”, podnosić je z miłością i trwać przy nich łamiąc chleb swojego życia. Tym czego potrzebujemy najbardziej jest nasze zakochanie się w Chrystusie, naszym Oblubieńcu, coraz bardziej prawdziwe i mocne.