Praca: Pasja dla świata i ludzkości

W dniach 1-7 sierpnia w Dobbiaco – w „Casa per ferie Europa” odbyła się konferencja „PRACA: PASJA DLA ŚWIATA I LUDZKOŚCI”.

Zorganizowała ją Rada Instytutu, wzięło w niej udział dwadzieścia osób oraz wiele innych łączących się online z Brazylii, Indii, Malty i Polski.

Profesor Roberto Rossini (krajowy prezes ACLI) zaproponował refleksję na temat relacji między pracą a powołaniem: pierwsza służy realizacji osoby, która powinna wykorzystywać swoje talenty i dobrze wypełniać zadanie, do którego jest powołana, aby  przyczyniać się do przemiany świata. Po podkreśleniu, że „praca powinna przede wszystkim tworzyć ludzi, a dopiero potem rzeczy”, prelegent przedstawił inne spostrzeżenia na temat wpływu obecnej pandemii na świat pracy oraz nierówności występujących na naszej planecie, przypominając o nadziei jaką ma papież Franciszka, aby wszyscy mieli dostęp do trzech „T”: do ziemi (terra), dachu (tetto) i pracy (trabajo).

Druga mówczyni, Maria Rosa Zamboni, skupiła się na zagadnieniu pracy pomiędzy pamięcią a proroctwem, podkreślając, jak konieczne jest znalezienie równowagi między pracą a całościowym postrzeganiem osoby, kultywując uważne spojrzenie na osobę, która pracuje, na to, co jest wytwarzane, na warunki pracy i na przywrócenie kultury umiejętności manualnych.

Wreszcie trzeci mówca, ks. Giuseppe Ghitti, poruszył temat pracy i modlitwy w wybranych tekstach papieża Franciszka, podkreślając, że w odniesieniu do świeckich powinno zostać „obalone” motto św. Benedykta („Labora et ora”) jako że  dobre samopoczucie w pracy wykonywanej w świecie już jest modlitwą.

Na zakończenie konferencji zostało przedstawionych kilka świadectw kobiet pracujących i reprezentujących różne narodowości a po nich nastąpiło wspólne wyjście na spacer po lasach Dolomitów.


http://www.kyjwj.org