• Praca: Pasja dla świata i ludzkości

  W dniach 1-7 sierpnia w Dobbiaco – w „Casa per ferie Europa” odbyła się konferencja „PRACA: PASJA DLA ŚWIATA I LUDZKOŚCI”. Zorganizowała ją Rada Instytutu, wzięło w niej udział dwadzieścia osób oraz wiele innych łączących się online z Brazylii, Indii, Malty i Polski. Profesor Roberto Rossini (krajowy prezes ACLI) zaproponował refleksję na temat relacji między pracą a powołaniem: pierwsza służy realizacji osoby, która powinna wykorzystywać swoje talenty i dobrze wypełniać zadanie, do którego jest powołana, aby  przyczyniać się do przemiany świata. Po podkreśleniu, że „praca powinna przede wszystkim tworzyć ludzi, a dopiero potem rzeczy”, prelegent przedstawił inne spostrzeżenia na temat wpływu obecnej pandemii na świat pracy oraz nierówności występujących na…

 • Trabalho: Paixão pelo mundo e a humanidade

  De 1 a 7 de agosto realizou-se em Dobbiaco – na “Casa per ferie Europa” uma conferência intitulada “TRABALHO: PAIXÃO PELO MUNDO E A HUMANIDADE”. Organizado pelo Conselho do Instituto, o evento contou com a presença de cerca de vinte pessoas presentes e inúmeras outras online, conectadas do Brasil, Índia, Malta e Polônia. O professor. Roberto Rossini (presidente nacional da ACLI) propôs uma reflexão sobre a relação entre trabalho e vocação: o primeiro serve para realizar a pessoa que deve utilizar seus talentos e cumprir bem a tarefa que é chamado a cumprir em vista da transformação do mundo. Depois de sublinhar que “o trabalho deve produzir pessoas antes das…

 • Work: Passion for the World and Humanity

  From 1st to 7th August a conference entitled “WORK: PASSION FOR THE WORLD AND HUMANITY” was held in Dobbiaco – at the “Casa per ferie Europa”. The event was organized by the Council of the Institute. About 20 people participated in person and several others, from Brazil, India, Malta and Poland participated online. Professor Roberto Rossini (national president of ACLI) presented a reflection on the relationship between work and vocation. Work serves to fulfil the person who must make use of his talents. He is called to carry out his work in view of the changes going on in the world. After emphasising that “work must produce men before things”,…

 • Il lavoro:passione per il mondo e l’umanità

  Dall’ 1 al 7 agosto si è tenuto a Dobbiaco – presso la “Casa per ferie Europa” – un Convegno dal titolo “Il lavoro: passione per il mondo e l’umanità”. Organizzato dal Consiglio dell’Istituto, l’evento ha visto la partecipazione di una ventina di persone in presenza e di numerose altre online, collegate dal Brasile, dall’India, da Malta e dalla Polonia,. Il prof. Roberto Rossini (presidente nazionale ACLI) ha proposto una riflessione sul rapporto tra lavoro e vocazione: il primo serve a realizzare la persona che deve far fruttare i suoi talenti e fare bene il compito che è chiamato a svolgere in vista della trasformazione del mondo. Dopo aver sottolineato…